Website Logo Website Logo
Logo Semiosis
Logo Semiosis
Betekenis injecteren
in informatie
Het teken
HET TEKEN
Rond 1900 stelde Ferdinand de Saussure zich de ontmoeting tussen twee amorfe nevels voor: gedachten en geluid. Hun ontmoeting genereert de noodzaak om zich te verenigen en zich te splitsen. Daardoor ontstaan de contouren van opkomende vormen, die uiteindelijk uitmonden in
tekens
.
Het systeem
SYSTEEM
De aantrekkingskracht tussen gedachten en geluid creëert een eenheid: het teken, dat een idee fixeert in een geluid en een geluid dat het teken wordt van een idee. Door het amorfe te in-formeren, door het koppelen en afbakenen van tekens, ontstaat de verbinding tussen een uitdrukking en een inhoud, resulterend in een
tekensysteem
: taal, die een samenleving in staat stelt te communiceren.
Het sociale
SOCIALE
Semiosis is de plek alwaar een knooppunt tussen een idee en een geluid, het teken, de knooppunten van een ander individu ontmoet. De veelvoud aan dergelijke ontmoetingen noodzaakt tot een
sociaal
tekensysteem.
Semiosis
SEMIOSIS
Rond 1900, combineert Charles S. Peirce twee concepten om semiosis te verbeelden. Aan de ene kant de representatie, zijnde een relatie tussen een teken en het, door het teken, beoogde object. Aan de andere kant, de interpretant, zijnde een logische equivalentie van de representatie. De combinatie van beiden,
representatie en interpretatie
, vormt een driehoek. Semiosis is de ontmoeting tussen drie elementen.
Het proces
PROCES
Elke semiosis inspireert tot een nieuwe semiosis. De interpretant neemt de plaats in van een representatie, en hij gaat op haar beurt op zoek naar een nieuwe interpretant. De aantrekkingskracht tussen interpretanten leidt aldus, door middel van een representatie, naar
een oneindig proces
. Het mechanisme van semiosis leidt tot mogelijke redenaties: een innerlijke dialoog.
Het denken
DENKEN
Semiosis betreft het vage proces van logische gevolgtrekkingen, door ontmoetingen tussen interpretanten, waardoor
het verstand
van de mens verandert.
Informatie
INFORMATIE
Tijdens de tweede wereldoorlog, heeft Claude E. Shannon de mogelijkheid uitgevonden om informatie digitaal te manipuleren. Dit stelt ons in staat om reclames op het web beter af te stemmen op een doelgroep. Bedrijven als Google en Facebook profiteren daarvan door een accumulatie van hun kapitaal. Maar het algoritme om met informatie te rekenen is beperkt tot één enkele eenheid met een minimale betekenis:
de bit
. Deze bit van informatie zegt volgens Shannon « niets over de waarde of het belang van de informatie ».
De bedoeling
BEDOELING
Integendeel. Hoewel het wordt gepresenteerd als een vooruitgang, dwingt informatieverwerking (of "intelligentie") de mensheid, volgens Shannon, « om zich aan te passen aan een wereld waarin haar mentale krachten op de een of andere manier zijn
gedevalueerd 
». Umberto Eco formuleert hetzelfde anders, als hij stelt dat we in de virtuele wereld van de informatie het risico lopen « om elk idee van doel en van actie te verliezen ».
De wens
DE WENS
Terwijl de mensheid ronddwaalt in een
overmaat aan informatie
, raakt hij elk spoor kwijt van wat hij als mens wenst. Zonder de steun van betekenis, ontbeert het de informatie aan de zin van hetgeen de mens gewaarwordt.
Semiosis
DE BETEKENIS
Semiosis belichaamt het doel om de dynamiek van de betekenis volledig te herontdekken. Het denken, als
een logica rondom het teken
dat betekent. Als sociaal systeem of als individueel proces. Semiosis helpt om zin steekhoudend te maken in het begrijpen van betekenis.
previous arrow
next arrow
Semiosis verklaard
Zich laten leiden door betekenis om zin steekhoudend te maken
A.J. Greimas
meester van het vertrouwen
Betekenis en (ge)weten herstellen
A.J. Greimas is de grondlegger van een methode om betekenis te (be)grijpen, voor het herstel van culturele waarden, als tegenwicht voor de meesters van het
wantrouwen
van de moderniteit.
Dit boek situeert de context en het denken van zijn methode. Vervolgens wordt  het antropologische belang ervan blootgelegd en gesitueerd in de door Paul-Laurent Assoun geschetste moderniteit, door de ontmoetingen te volgen tussen Greimas en de psychoanalyse van Sigmund Freud en Jacques Lacan.
Het boek is te koop op:
Bol.comAmazon
Fragment
Fragment
Het Zachman Framework voor bedrijfsarchitectuur
Het Zachman Framework voor bedrijfsarchitectuur
Het Zachman Framework
voor architectuur herzien
Het concipiëren van de informationele onderneming
Ondernemingen eisen steeds meer ruimte op in ons leven
Een eerste onderzoek uit 2015 van deze institutie ter ere van het Raamwerk voor bedrijfsarchitectuur tot stand gebracht door John A. Zachman in de jaren ’80
Het raamwerk injecteert betekenis via een retorisch procédé om de hedendaagse informationele onderneming vorm te geven
Lees verder
Lees verder
Werk in uitvoering
Op zoek naar betekenis
Old Books
Invloedrijke denkers om te lezen ...
F. de Saussure, C.S. Peirce & C. E. Shannon
als een ingang naar betekenis en informatie.
Business Model Canvas
Business Model Canvas ©
Hoe de zin versterken van het
Business Model Canvas met de hulp van betekenis ?
Tanshumanism. Enhanced Mankind
Transhumanisme
De mens, versterkt door instrumentaliteit,
heeft aspiraties om God te zijn …
Het raamwerk voor bedrijfsarchitectuur
behoort toe aan Zachman International.
De oude boeken:
Trixie Liko op Pixabay.
The Business Model Canvas:
een boek van Strategyzer.
Transhumanisme: een symposium
over de mens en zijn prothesen in 2015.
De tekening van de postbode:
een schoolatelier over Jacques Tati
Jacques Tati. Jour de fête & François de postbode
Jacques Tati. Jour de fête & François de postbode

    Send
    Send

    Contact met
    ons opnemen

    Semiosis: van informatie naar steekhoudende zin